Strategisch beleidsmedewerker Watersystemen – Waterschap Scheldestromen – Middelburg

JobID=5.0.11

Strategisch beleidsmedewerker WatersystemenMiddelburg en Terneuzen, 36 uurZorg jij ervoor dat onze watersystemen toekomstbestendig zijn?Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze 460 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water. Jij binnenkort ook? Het werk bij Scheldestromen is niet alleen leuk maar ook maatschappelijk relevant! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen!FunctieJe bent verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling voor watersystemen, bezien in samenhang met de andere taken en doelen van het waterschap. Je bent de spil en het aanspreekpunt in de organisatie voor beleidsinhoudelijke vraagstukken.Je bent een echte verbinder en werkt intensief samen met je collega’s binnen het waterschap, maar ook met de Unie van waterschappen, gemeenten, de provincie en andere externe stakeholders.Wat zijn jouw werkzaamheden?• Het ontwikkelen van een duidelijke visie en strategie, samen met het bestuur, management en collega’s.• Regisseren en coördineren van de beleidsontwikkeling voor watersystemen.• Het adviseren van het bestuur, het management en de organisatie over het samenspel met partners en de uitvoering van complexe dossiers.• Vormgeven van de strategische processen en het coachen van collega-beleidsmedewerkers.• Het actief bouwen aan een netwerk op landelijk en regionaal niveau om strategische doelen te realiseren.• Zorgen voor de verbinding en afstemmen met andere in- en externe beleidsprocessen.• Actief bijdragen aan de ontwikkeling van het taakveld, o.a. als sparringpartner en ondersteuning van de programmamanager.• Signaleren, volgen en waar nodig beïnvloeden van ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie die van invloed zijn op de strategie en het beleid.• Nauw samenwerken met provincie, gemeenten, stakeholders en onderwijsinstellingen.• Nauw samenwerken met de bestuurder die verantwoordelijk is voor de portefeuille afvalwaterketen.

Lees hier meer…