Concerncontroller – Certus Groep – Middelburg

Certus Groep

Over het organisatie

De gemeente Schouwen-Duiveland is een gastvrije Zeeuwse gemeente waar de dynamiek van water, land, natuur en cultuur mensen inspireert en verbindt. De g Over het organisatie

De gemeente Schouwen-Duiveland is een gastvrije Zeeuwse gemeente waar de dynamiek van water, land, natuur en cultuur mensen inspireert en verbindt. De gemeente telt ruim 34.000 inwoners en is volop in ontwikkeling. De gemeente is een zeer interessante werkomgeving, heeft een overzichtelijke schaal, maar kent tevens veel dynamiek en complexe opgaven voor een plattelandsgemeente. Het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland werkt op professionele wijze samen met de medewerkers van de gemeentelijke organisatie om zodoende samen met inwoners, ondernemers, partners en gasten het woon, werk- en verblijfsklimaat te behouden en te versterken.

Binnen de gemeentelijke organisatie werken ruim 400 medewerkers verdeeld over 5 verschillende afdelingen. De Concerncontroller bekleedt een onafhankelijke positie in de organisatie met een onmisbare adviserende rol richting het college van B&W en de gemeentesecretaris. De vrije lijn richting college en raad is hierin geborgd. De gemeente Schouwen-Duiveland zoekt een Concerncontroller die kritische vragen durft te stellen, heldere adviezen formuleert en positief meedenkt om zo optimaal vorm te geven aan de rol. Als concerncontroller bij de gemeente Schouwen-Duiveland vervul je een signalerende, toetsende, adviserende en initiërende rol in de ambtelijke organisatie.

De Concerncontroller speelt o.a. een kartrekkende rol voor het inbedden van proces- en kwaliteitsdenken in de haarvaten van de organisatie. Belangrijk onderdeel van dit proces- en kwaliteitsdenken vormt de invulling van het besluitvormingsproces vanuit een brede control gedachte. Dit is één van de sporen van het organisatieontwikkelingstraject waar de gemeente Schouwen-Duiveland middenin zit.

Over de functie

  • De Concerncontroller adviseert het MT over de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de bedrijfsvoering en over het aspect rechtmatigheid en aantoonbaar ‘in control zijn’ van de organisatie;
  • Samen met de Gemeentesecretaris vorm je als concerncontroller een belangrijke tandem voor het stimuleren van de bestuurlijk ambtelijke samenwerking om te zorgen voor een stevig fundament;
  • Je benadert onderwerpen vanuit een breed perspectief, waar in de advisering aspecten als financiën, administratieve organisatie en interne controle, regelgeving, kwaliteit van de dienstverlening, organisatieontwikkeling en beleid worden betrokken;
  • Je bent bekend met de complexe bestuurlijke dossiers en als (strategisch) adviseur informeer en adviseer je vanuit een onafhankelijke positie de auditcommissie, het college, het MT en de collega’s over kansen, risico’s en consequenties van plannen, projecten, voorstellen en voorgenomen besluiten;
  • Verder draag je zorg voor het risicomanagement, ben je contactpersoon voor de (externe) accountant en ambassadeur/aanjager voor de brede organisatieontwikkelingen binnen de organisatie.

De functievereisten

  • Je hebt ruime ervaring als concerncontroller, bent bewezen effectief in het realiseren van de omslag van financial naar breed control en in de aanpak van de brede bedrijfsvoering vraagstukken;
  • Om te zorgen dat de organisatie aantoonbaar “in control” is, ben jij helder en overtuigend in jouw communicatie op alle niveaus. Zo heb jij ook een flinke dosis politiek-bestuurlijke sensitiviteit en ben je sterk in het omgaan met tegengestelde belangen;
  • Met jouw WO-denk en werkniveau en relevante werkervaring op het vlak van sturing en beheersing, heb jij ervaring met het maken en ontwikkelen van gedegen managementinformatie;
  • Je bent een onafhankelijke adviseur en verbinder die in staat is om nieuwe verbindingen te leggen en ontwikkelingen te stimuleren;
  • Ook ben je de aanjager om de gemeente mee te nemen naar verwezenlijking van de visie op dienstverlening en bedrijfsvoering.

Het aanbod

De functie biedt de mogelijkheid om jouw vakkennis in te zetten en vanuit betrokkenheid een bijdrage te leveren aan de financiële stabiliteit en ontwikkeling binnen de gemeente Schouwen-Duiveland. Tevens is er binnen de organisatie volop ruimte voor eigen inbreng en om datgene te doen wat het best bij je past. De functie is maximaal ingedeeld in schaal 13 (€6.993 op basis van 36 uur, peildatum 1 januari 2023). Een arbeidsmarkttoelage is bespreekbaar afhankelijk van kennis en ervaring. Er is een wijziging in de CAO gemeenten aanstaande ten gunste van de werknemers die bij definitief akkoord meegenomen wordt in de arbeidsvoorwaarden.

Verder biedt de gemeente Schouwen-Duiveland uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, de kans om jezelf te ontwikkelen, de mogelijkheid om thuis te werken inclusief thuiswerkfaciliteiten, een goede woon-werkvergoeding en een opname in het ABP-pensioenfonds. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren is de intentie om een vast dienstverband met elkaar aan te gaan. De voorkeur gaat uit naar een werkweek van 32-36 uur.

Naast je salaris krijg je een vrij besteedbaar budget bij de gemeente Schouwen-Duiveland in de vorm van een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17.05 % van je bruto jaarsalaris. Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen en doelen.

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.