Hypotheekadviseur / franchisenemer gezocht ( TOPverdienmodel ) – 2B connected – Middelburg

2B connected

Bedrijfsomschrijving

Het betreft een landelijk opperende hypothecaire- enfinanciële adviesketen met meer dan 45 jaar ervaring. Op dit momentis het de snelst groeiende hypotheek-adviesketen van Nederland diede wind flink in de zeilen heeft. Met hun professionele aanpak enlange staat van dienst hebben ze voor hun franchisenemers een mooien full service dienstenpakket ontwikkeld, waarmee klanten allroundkunnen worden bediend. Niet alleen voor ondersteuning op het gebiedvan hypotheekadvies, makelaardij, verzekeringen en pensioenen kunjij als franchisenemer bij hen terecht, maar ook voorvermogensopbouw en risicobeheersing.

Ook op hetgebied van marketing en communicatie helpt en ontzorgt dezeorganisatie de franchisenemer volledig. Zo verzorgen zij decontentplaatsing- en responsehandling van social media-kanalenzoals Facebook en Instagram, je eigen webpagina en lokalemarketingcampagnes. Bovendien vullen ze je agenda met afspraken.Dat betekent concreet dat je per week 4 tot 6 voor (voorafgescreende) hypotheekafspraken in je agenda krijgt met eenconversie die gemiddeld tussen de 50% en 60%ligt.

Alle nieuwe franchisenemers krijgen eenproduct en of een sales-opleiding aangeboden, zodat je sterk aan destart verschijnt. Kortom, een sterk merk dat qua kennis, service-en dienstverlening alles in huis heeft, en jou alle ruimte enkansen biedt om je eigen succesvolle en daarmee rendabeleonderneming op te bouwen..

Functieomschrijving

We zijn op zoek naar franchisenemers die het verschilbij de klant weten te maken. Heb je minimaal 3 jaar ervaring alshypotheekadviseur en voel je dat het tijd is om de stap naarzelfstandigheid te maken? Omdat je weet dat je met meer vrijheid enonafhankelijkheid ook veel succesvoller zou kunnen zijn? Wil jij jeklanten en je netwerk bedienen op een wijze waarop jijzelf ookbediend zou willen worden? Heb jij de guts om te gaan voor vrijheidvan handelen en je eigen keuzes te maken, zonder het ongemak vaneen keurslijf, kies dan voor zowel de uitdaging als de voldoeningvan ondernemerschap? Dit is je kans.

Functie-eisen

Wijzijn op zoek naar financieel adviseurs die beschikken overnatuurlijke overtuigingskracht, gezonde ambitie, gedegen kennis eneen flinke dosis leergierigheid en doorzettingsvermogen. Die zorgendat hun klant het beste product krijgt en daarmee hun klanten totambassadeurs weten te maken voor het aanbrengen van nieuweklanten.

• Minimaal 3 jaar ervaring alshypotheekadviseur /financieel adviseur

• WFTBasis, Vermogen en Hypothecair krediet

• Degunfactor: klanten met jouw kennis, kunde en tact voor je weten tewinnen

• Ondernemende en ambitieuzeinstelling

• Een gezonde mate van creativiteit omtot goede financiële oplossingen te kunnenkomen

• Hart voor klanten, hoofd voor het juisteadvies

• Een netwerker ‘pur sang’ die intrinsiekverbinding weet te leggen

Arbeidsvoorwaarden

Uitstekende ondersteuning en ruim voldoendeconverteerbare afspraken. Jij kunt naast alle hypotheekproductenook alle makelaardij-, verzekerings- en pensioenproducten aanbiedenaan jouw klanten. Daarnaast heeft de organisatie een fastlane bijzeer veel geldverstrekkers, en een afdeling die jou helpt bij hetaanvragen van de hypotheek. Er is een eigen contact center voorondersteuning en er zijn commerciële relatiemanagers die jou helpenje business op te zetten en verder uit te bouwen; er zijn genoegnieuwe klanten om een mooie portefeuille mee op te bouwen of jouwhuidige portefeuille mee uit te bouwen.

Je kuntgebruik maken van de expertise van top hypotheek professionals enwebinars t.b.v. scholing, zodat je volledig up to date naar deklant kunt en geen advies mogelijkheid mist. Daarnaast is er eengespecialiseerde afdeling die jou helpt bij het succesvol uitvoerenvan complexe dossiers, zodat ook lastige aanvragen goedgekeurdworden door de geldverstrekkers en de klant ultiem geholpen is.Daarnaast hecht de organisatie veel belang aan ruimte voor groei eneigen initiatief, het delen van expertise, persoonlijk contact encollegialiteit.

Al meteen vanaf jouw start, bouwje mee aan je eigen rendabele onderneming en is er alles op gerichtom jouw maximaal te laten floreren. Het enige wat je mee hoeft tenemen is je hypotheek kennis, kunde, inzet en commitment. Er zijngeen entree-fee’s en/of goodwill-verplichtingen, of afspraak-inkoopprogramma’s waaraan je dient mee te betalen.

Doorde efficiënte ondersteuning die de organisatie biedt, houdt jijmeer over en behoort hun afdrachtsmodel tot de scherpste/laagste inde markt. Je werkt volgens een verdienmodel waarbij jij allevrijheid houdt om die dingen te doen waar jij goed in bent. Naaftrek van eventuele kosten verdient een aangeslotenhypotheekadviseur tussen de € 120.000,- en € 150.000,- per jaar.Wil jij meer weten over het beste verdienmodel in de markt? Neemdan snel contact op met één van onze 2B Connectedrecruiters.

Lees hier meer

Deel deze vacature: