Orthopedagoog Kind- en Jeugd – Matchpartner Werving en Selectie – Middelburg

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Organisatie gespecialiseerd in debegeleiding van kinderen met ontwikkelingsachterstand, (ernstigmeervoudige) beperkingen, inclusief autisme, neurologischeaandoeningen, zoals niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Er wordtlaagdrempelige, regionale behandeling en begeleiding geboden,gezinsbegeleiding, dagbesteding, opvang,onderwijsondersteuning. 

Bedrijfscultuur

Decultuur is te omschrijven als open en wederzijds ondersteunend. Deprofessionals komen veel psychosociale problematiek tegen. Elkaarhelpen op lastige momenten wordt essentieel gevonden voorvakmatigheid en een dienstverlening waarin de menselijke maatcentraal staat. 

Functieomschrijving

Voor een kleine organisatie die gespecialiseerd is inde begeleiding en behandeling van kinderen met een beperking ofontwikkelingsproblematiek, zoeken wij een betrokken orthopedagoogof psycholoog.

Door middel van observatie,diagnostiek en beeldvorming bepaal je de juiste aanpak voor elkecliënt. Je bent eindverantwoordelijk voor de behandelingen en biedtadvies aan pedagogisch hulpverleners en het multidisciplinaireteam.

Tevens ben je een belangrijkegesprekspartner voor ouders en hulpverleners tijdens het aanmeld-en plaatsingsproces.

Verantwoordelijkheden:

 • Uitvoeren van anamneses, psychodiagnostiek,gedragsanalyses en neuropsychologisch onderzoek
 • Bepalen van de juiste begeleiding en behandeling op basisvan observaties en diagnostiek
 • Bijdragen aanhet zorgbeleid binnen de organisatie via deelname aan overleggen,werkgroepen en commissies
 • Adviseren en coachenvan pedagogisch hulpverleners en feedback geven opontwikkelingsplannen en protocollen
 • Op dehoogte blijven van vakontwikkelingen en initiëren van nieuwebehandelvormen en producten
 • Verrichten vanadministratieve taken zoals rapporteren en aanvragen van indicaties(WLZ en Jeugdwet)
 • Deelnemen aansupervisiebijeenkomsten om de deskundigheid van jezelf en collega’ste bevorderen.

Functie-eisen

Degeschikte kandidaat beschikt over:

 • Afgeronde academische opleiding orthopedagogiek,eventueel aanvullend orthopedagoog generalist ofGZ-psycholoog
 • Liefst in het bezit van eenSKJ-registratie
 • Affiniteit met degehandicaptenzorg
 • Proactief, verantwoordelijk,relatie- en resultaatgericht
 • Uitstekendecommunicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk alsmondeling
 • Bereid om te werken op locaties inde regio Middelburg, plus externe afspraken

Arbeidsvoorwaarden

 • Zowel parttime als fulltime uit tevoeren
 • Salariëring conform FWG 65Gehandicaptenzorg
 • Een eindejaarsuitkering van8,33%
 • Werkkostenregeling met onder andere eenfietsplan
 • Arbeidsvoorwaarden volgens de Caogehandicaptenzorg
 • Een kleinschaligewerkomgeving met veel ruimte voor professioneleontwikkeling

Lees hier meer

Deel deze vacature: