Preventiemedewerker – Rijksoverheid – Middelburg

Rijksoverheid

Veiligheid staat binnen onze vestiging PI Middelburg centraal. Als preventiemedewerker draag jij actief bij aan het uitdragen, bevorderen en borgen van de veiligheid én de gezondheid van de medewerkers, gedetineerden en bezoekers. Je signaleert intuïtief risico’s, weet deze te prioriteren en onder de aandacht te brengen. Jij vindt het een uitdaging om nieuwe kennis op te doen en weet landelijk én lokaal beleid praktisch en uitvoerbaar te implementeren. Je bent een zichtbaar en toegankelijk aanspreekpunt voor werknemers door actief op de werkvloer aanwezig te zijn. Je weet waar de aandachtspunten liggen.

Je adviseert het managementteam gevraagd en ongevraagd bij het realiseren van optimale arbeids-omstandigheden, in visie op goed werkgeverschap en preventie. Je levert concrete managementinformatie op jouw vakgebied, signaleert en rapporteert.

Je faciliteert in de ruimste zin van het woord binnen jouw vakgebied. Je bent onderdeel van het arboteam en maakt deel uit van de VGWM-commissie. Je weet met gevoel voor verhoudingen en met overtuiging het belang van zaken te agenderen, juist te adresseren en vasthoudend te zijn in de voortgangscontrole op de uitvoering en de gemaakte afspraken.

Je geeft heldere voorlichting en besteed binnen jouw functie aandacht aan kennisdeling en screent voorlichtingsmateriaal op geschiktheid voor de vestiging. Je schrijfstijl is duidelijk en afgestemd op de doelgroep en je weet daarin een logische lijn aan te brengen. Je bent uitvoerend en ondersteunend in het organiseren van de RI&E en het opstellen van een plan van aanpak, registreert ongevallen en hebt het eigenaarschap op relevante voorschriften, protocollen en werkinstructies en draagt zorg voor de actualiteit hiervan.

Je staat in contact met experts van externe dienstverleners die op het vlak van welbevinden en zorg worden ingezet zoals onder meer bij het periodieke medewerkers onderzoek (MO) en preventief medisch onderzoek (PMO). De lijnen met de binnen DJI werkzame preventieprofessionals zijn kort en je neemt deel aan landelijke overleggen die worden georganiseerd. Ben jij iemand met hart voor preventie en Arbo, kun je mensen overtuigen en laten inzien waarom dit een belangrijk onderwerp is en help je onze organisatie verder op dit gebied?

Dit ga je doen
Naast de genoemde taken als Preventiemedewerker, voer je ook taken als Kwaliteitsmedewerker uit. Denk hierbij aan het op- en bijstellen van standaardprocedures en -voorschriften, rekening houdend met DJI richtlijnen of het beheren van het kwaliteitsmanagementsysteem binnen de vestiging. Met de verkregen kennis en inzichten adviseer je over het optimaliseren van de bedrijfsvoering en bij de implementatie van landelijk beleid. Je stelt daarnaast het kwaliteitshandboek voor de vestiging samen en levert een inhoudelijke bijdrage aan zowel interne als externe audits en/of andere gelijksoortige kwaliteitsmetingen. Je koppelt landelijke processen in het beleid van de Dienst Justitiële Inrichtingen aan lokale procedures, instructies en formulieren. Ook ondersteun je de leidinggevenden bij het samenstellen en op orde houden van instructies en protocollen. Verder neem je op het gebied van kwaliteitszorg deel aan project- en werkgroepen. In overleg met de vestigingsdirectie en de businesscontroller begeleid en ondersteun je audits. Dat betekent dat je interne operationele audits mee uitvoert en de aangeleverde (management)rapportages toetst aan de praktijk. Je houdt in overleg met de leidinggevenden kwaliteitsmetingen op onder meer beschreven procedures. En je komt met voorstellen om de uitvoering van de processen te verbeteren.

 • Diploma HBO integrale veiligheid of post-hbo diploma integraal Arbo management is een pre (of eventueel een mbo-4 diploma waarbij een aanvullende assessment onderdeel is van de sollicitatieprocedure. Hierbij dient men ook bereid te zijn een hbo opleiding te gaan volgen indien deze (nog) niet is afgerond.
 • Je hebt minimaal 3-5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
 • Je hebt vakkennis op het gebied van Arbo, Milieu en Veiligheid
 • Je hebt kennis van meetinstrumenten (RI&E) en van specifieke gevaargebieden, gerelateerd aan de locatie, voortkomend uit de RI&E
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van Arbo (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu)
 • Kennis van certificering
 • Vaardigheid in het uitvoeren van audits
 • Vaardigheid in het opstellen van rapportages
 • Je beschikt over inzicht in de samenhang van Arbo en milieu met aangrenzende terreinen, waaronder BHV en facilitaire dienstverlening
 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk
 • Dit is jouw kracht

 • Jij weet mensen door middel van kennis en voorlichting te overtuigen
 • Je beschikt over uitstekende adviesvaardigheden
 • Je bent zichtbaar en aanspreekbaar als boegbeeld voor jouw taakgebied
 • Jij zorgt ervoor dat een plan ook uitgevoerd wordt
 • Je weet mee te bewegen, maar wanneer nodig te begrenzen
 • Samenwerken is de manier waarop jij zaken gedaan krijgt
 • Je hebt snel doorgrond hoe onze organisatie werkt, begrijp de noodzaak van preventie en handelt proactief om het onderwerp Veiligheid nog meer op de kaart te zetten
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min Max. (bruto)
 • Dienst­verbandArbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week36
 • Maximaal aantal uren per week36
 • Een Individueel Keuzebudget. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) of vakantiedagen
 • Volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
 • Een pensioenregeling
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • Studiemogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
 • De mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness
 • Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan. Dit zorgt ervoor dat je bij DJI, of bij eventuele andere rijksonderdelen, makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Met je account kan je ook de status van je sollicitatie inzien, handig toch? Meer informatie hierover vind je in onze
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 • Voor alle functies binnen DJI is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. DJI vergoedt de kosten voor de aanvraag van een VOG. Wil je weten of je recht hebt op een VOG? Dat kan je hier checken:
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: