Monteur brandpreventie – tempo team – Middelburg

tempo team

Functieomschrijving

Als Monteur ben je verantwoordelijk voor hetinstalleren, onderhouden en repareren van brandbeveiligingssystemenbij onze klanten in Middelburg en omliggendegebieden.

Wat bieden wijjou

 • Een fulltimebaan, snel zicht op een vastcontract
 • Opleidingen, certificaten kunnenbehaald worden
 • Een passend salaris bij jeervaring van €17,- p/u
 • Opbouw van vakantiegelden vakantiedagen
 • Een tijdelijk contract viaTempo-Team

Wie benjij

Ben jij technisch aangelegd?Heb je zin om aan de slag te gaan bij een groeiend bedrijf metgemotiveerde collega’s? Lees dan snelverder!

 • Je hebt minimaal eenMbo-diploma;
 • Je hebt bij voorkeur kennis enaffiniteit met installatietechniek;
 • Je bent inhet bezit van een geldig VCA-certificaat of bereid deze te behalenvia Tempo-Team;
 • Je hebt uitstekendeprobleemoplossende vaardigheden en technischinzicht;
 • Je bent in staat om zelfstandig,proactief en onder druk te werken;
 • Je bent bijvoorkeur in het bezit van een geldig rijbewijsB.

Wat ga jedoen

Als Monteur Brandpreventieben je verantwoordelijk voor het installeren, onderhouden enrepareren van brandbeveiligingssystemen. Je voert inspecties uit,identificeert potentiële risico’s en adviseert klanten overpassende oplossingen om de brandveiligheid te verbeteren. Je werktzowel zelfstandig als in teamverband aan projecten en zorgt ervoordat de werkzaamheden tijdig en volgens de geldende normen envoorschriften worden uitgevoerd. Je bent in staat om technischeproblemen op te lossen en klantgericht te handelen om detevredenheid van onze klanten tewaarborgen.

 • Je bent verantwoordelijkvoor het installeren, onderhouden en repareren vanbrandbeveiligingssystemen;
 • Het brandwerendafdichten van installatiedoorvoeren in vloeren enwanden;
 • Het brandwerend bekleden vanstaalconstructies.
 • Je geeft advies aan klantenover passende brandpreventie-oplossingen;
 • Jebent verantwoordelijk voor het naleven van de geldendeveiligheidsvoorschriften enkwaliteitsnormen;
 • Het registreren van deafdichtingen in digitale systeem in deapp.

Waar ga jewerken

Onze klant is eentoonaangevende leverancier van brandbeveiligingsoplossingen enheeft een sterke aanwezigheid in Middelburg en omgeving. Zijstreven ernaar de hoogste kwaliteit te leveren en klanten tevoorzien van betrouwbare brandpreventie- enveiligheidsoplossingen.

 • Betrokken

Sollicitatie

Bij deze opdrachtgever kun je per direct aan de slag!Laat het ons weten als je interesse hebt of meer over dezeopdrachtgever te weten wilt komen.

Uiteraard staat dezevacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

Sollicitatieprocedure
Om tesolliciteren heb je een account nodig. Bij je eerste sollicitatiemaak je dit eenvoudig via het sollicitatieformulier aan. Bij eenvolgende sollicitatie kun je inloggen en worden je gegevensopgehaald. Met je account kun je inloggen op Mijn Tempo-Team. Hierkun je de voortgang van je sollicitatie(s) volgen en jepersoonlijke gegevens en cv aanvullen zodat wij de beste baan voorjou kunnen vinden.

Lees hier meer

Deel deze vacature: